Skip to main content

Model EH-REK v 1.0

System wspierania decyzji dla oceny ryzyka
i zapobiegania występowania zakwitów sinicowych
w małych zbiornikach miejskich

INFORMACJE OGÓLNE

Model EH-REK jest elementem systemu wspierania decyzji w działaniach rekultywacyjnych małych zbiorników miejskich w celu poprawy jakości wody i ograniczenia ryzyka występowania zakwitów sinicowych.

Model jest przeznaczony dla zbiorników o powierzchni poniżej 10 ha przy średniej głębokości do 2 m.

Model nie ma na celu automatyzacji decyzji, wspiera natomiast proces jej podejmowania w oparciu o dane oraz podnosi skuteczność zarządzania.

Model EH-REK jest opracowany w oparciu o koncepcję ekohydrologii, stworzony i przetestowany w ramach projektu europejskiego LIFE+ „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich (EH-REK)” (LIFE08 ENV/PL/000517).

Aby rozpocząć korzystanie z modelu zaakceptuj regulamin.

?
?
?
?
m ?
?
Dane początkowe
?
mg / dm3 ?
mg / dm3 ?
Dodatkowe dane
?
Błąd
Podanie danych o położeniu zbiornika jest wymagane i umożliwi edycję danych meteorologicznych. Przejdź do brakujących danych
Temperatura wody
?
MiesiącStyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiec
MiesiącLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
Instrukcja przygotowania pliku ?
Temperatura powietrza
?
MiesiącStyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiec
MiesiącLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
Instrukcja przygotowania pliku ?
Opady
?
MiesiącStyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiec
mm
MiesiącLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
mm
Instrukcja przygotowania pliku ?
Linia brzegowa
m ?
Przybrzeżna roślinność wodna
Usuń strefę
?
m ?
m ?
Przybrzeżna roślinność lądowa
  m
%
  m
%
  m
%
  m
%
Ryby występujące w zbiorniku ?

Odłów wedkarski (ankiety) Sieciowe odłowy badawcze Sieciowe odłowy gospodarcze
Masa odłowu podana w
Całkowita masa odłowu [kg]
Liczba odłowu podana w
Całkowita liczba odłowu [sztuki]
Nazwa
Amur / / /
Boleń / / /
Jazgarz / / /
Jaź / / /
Karaś pospolity/srebrzysty / / /
Karp / / /
Kiełb / / /
Krąp / / /
Leszcz / / /
Lin / / /
Okoń drobny (pozostały) / / /
Okoń duży > 20cm lub > 100g / / /
Płoć / / /
Sandacz / / /
Sum / / /
Szczupak / / /
Słonecznica / / /
Tołpyga / / /
Wzdręga / / /
Inne gatunki / / /
Sumaryczna masa
Sumaryczna liczba sztuk
Kąpielisko ?
MiesiącMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesień
osób
Wędkarstwo ?
MiesiącStyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiec
osób
MiesiącLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
osób
Ptactwo ?
MiesiącStyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiec
szt.
MiesiącLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
szt.
Opady
Temperatura powietrza
Temperatura wody
Wielkość przepływu na poszczególnych dopływach
Struktura biotyczna ryb w zbiorniku
Przybrzeżna roślinność wodna - długość i powierzchnia stref
Przybrzeżna roślinność lądowa – zagospodarowanie brzegu
Stężenia wprowadzone przez poszczególne dopływy ?
Ładunek biogenów dla zbiornika - poszczególne dopływy

Wykres powyżej prezentuje prognozowane zagrożenie wystąpieniem sinic w zbiorniku;

Wykresy poniżej wskazują okres wystąpienia podwyższonych wartości parametrów sprzyjających rozwojowi sinic w zbiorniku